Haibing Ma på Kinas vindkraft ondt

Kina udvikler vindkraft, men det tager længere tid end forventet, ifølge energipolitisk ekspert Haibing Ma fra Worldwatch Institute.

Vindmøllepark i Xinjiang, Kina. Billedkredit: Kiwi Mikex

Ma fortalte EarthSky, at lige nu er Kina afhængig af kul for at generere sin magt. Som et resultat er Kina verdens største emitter af kuldioxid - en drivhusgas produceret ved kulfyring. Kuldioxid er kendt for at bidrage til den globale opvarmning.

Ma sagde, at Kina forsøger at øge sin brug af alternative energikilder. Med henblik herpå har landet installeret milliarder af dollars vindmøller. Faktisk, sagde Ma, i 2010 overgik Kina USA som det land med flest installerede vindmøller.

Men trods Kinas nylige opsving i vindmølleparker, sagde Ma, er der et infrastrukturproblem, der ikke er blevet rapporteret i vid udstrækning. Han sagde, at mange af Kinas vindmøller ikke kan oprette forbindelse til landets større elektriske net. Der er ikke nok kabler, ledninger og relateret teknologi til at bringe vindgenereret elektricitet fra landdistrikterne Mongoliet, ifølge Ma. Det er her de fleste af Kinas vindmøller ligger - langt fra de tætbefolkede knudepunkter i Kinas nordøst og syd, hvor elektricitet er mest nødvendigt

Derfor mener Ma, at Kina i de næste par år stadig skal stole på øget energieffektivitet i industrien og videreudvikling af vandkraft og atomkraft.

Billedkredit: Chuck “Caveman” Coker

Den kinesiske regering er opmærksom på sine vindrelaterede infrastrukturudfordringer, sagde Ma, og har afsat milliarder af dollars til at forsøge at gøre sit elektriske net mere robust og kompatibelt med vindmølleparker i løbet af de næste fem år.

Ma tilføjede, at Kina har sat et betydeligt mål om at reducere ca. 40 til 45 procent af CO2-emissionerne (i forhold til 2005-niveauer) pr. Enhed bruttonationalprodukt inden år 2020.

På det tidspunkt kan Kinas vindkraft være i gang, så det kan bidrage væsentligt til de kinesiske regerings langsigtede energimål. Det er - ifølge Ma - Kinas centralregering fra 2011 har afsat omkring 400 milliarder dollars over en femårsperiode for at forbedre Kinas landsdækkende transmissionsnet. Ma oplyste, at finansiering har været en ekstra udfordring for udviklingen af ​​kinesisk vindkraft. Han sagde:

F.eks. Har indre Mongoliet, den mest rigelige region i nationen, et eget netselskab, der ikke hører til de to statsejede netselskaber, statsnettet og det sydlige net, der dybest set dækker resten af Land. Så når det gælder spørgsmålet om, hvem der skal lægge penge på bordet til at opbygge massiv netinfrastruktur til at overføre Indre Mongoliets hurtigt voksende vindproduceret elektricitet [produktion] til øst og syd, har hverken netselskaber eller centralregeringen regnede med en klar plan endnu.

I begyndelsen af ​​2011, sagde Ma, skitserede Kina sin mere kortsigtede intention om at reducere en procentdel af det, der kaldes dens kulstofintensitet inden 2015. Det gjorde det i sin nye femårsplan. Ma sagde, at Kina sigter mod at reducere den mængde energi og kuldioxidemissioner, der er nødvendige for hver enhed af økonomisk vækst, med 16-17 procent fra 2011 til slutningen af ​​2015. Kinas samlede kulstofemission kan dog ikke skrumpe, fordi Kinas økonomi og energibehov vokser stadig. Ma sagde, at også Kinas investering i vedvarende energi hurtigt øges.

For eksempel installerede Kina kun i 2001 omkring 400 millioner watt vindkapacitet. Ved udgangen af ​​2010 havde Kina installeret mere end 44 gigawatt. Det er en stigning på mere end 100 gange på mindre end 10 år. Især mellem 2005 og 2009 fordoblet Kinas installerede vindkapacitet hvert år.

Selv med en begrænset afhængighed af vindkraft gentog Haibing Ma, at mængden af ​​kuldioxid, der udsendes pr. Enhed bruttonationalprodukt eller BNP - i alt 2015 forventes at falde i 2015.

Med andre ord bør Kina kræve mindre kulstofindgang (i forhold til 2005-inputniveauer) pr. Økonomisk enhedsenhed.